Etkinlik Pazarlaması Nedir? Nasıl Yapılmalı?

Dİjİtal Pazarlama, Etkİnlİk
2 Kasım 2020/Yazar: itworks!
Etkinlik Pazarlaması Nedir? Nasıl Yapılmalı?

Etkinlik pazarlaması, online veya geleneksel şekilde olsun, bir etkinliğin başarılı olmasının en önemli parametrelerinden birisidir. Küresel rekabet çağına girilmesi ile birlikte geleneksel reklam ve pazarlama yöntemlerinin etkisi azalmış, daha etkin ve etkileşimli yeni yöntem arayışları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, ilk çağlardan beri var olan karnaval ya da etkinlik kavramı ile pazarlama kavramının bir araya getirilmesi ile yeni bir pazarlama türü ortaya çıkmıştır.

Etkinlik pazarlaması olarak da adlandırılan bu yeni türde, müşteri ile firmanın doğrudan temas halinde olması ve daha samimi ilişkiler geliştirilmesi hedeflenmektedir.Uzaktan kitlesel reklam ve pazarlama yöntemlerine kıyasla olumlu sonuçları çok daha fazla olan etkinlik pazarlaması son yılların pazarlama trendleri arasında yer almaktadır.

image.jpeg

Etkinlik pazarlamasının işletmelere sağlamış olduğu birtakım yararlar mevcuttur. Bunlar arasında müşterilerde marka bilincinin uyandırılması ve markaya olan aidiyetin artırılması yer almaktadır.

Daha samimi ve yüz yüze ortamlar olmasından dolayı, müşterilerin marka ile yakınlaşması daha kolay olmaktadır. Bununla birlikte, etkinlik sonrasında müşterilerin satın alma kararlarında kalıcı etkide bulunulması da söz konusudur. Müşteride yaratılan marka aşinalığı sayesinde, bir sonraki alışverişte doğrudan markanın seçilmesi kolay hale gelmektedir. Özellikle yeni kurulan firmalar için etkinlik pazarlama yönteminde hızlı ve güçlü bir şekilde tutunma potansiyeli mevcuttur.

Etkinlik Pazarlaması Nedir?

Etkinlik pazarlaması nedir sorusuna verilebilecek en iyi yanıt, marka ile hedef kitleyi aynı platformda yüz yüze buluşturmak sureti ile etkili iletişim kurmak ve hedef kitle üzerinde kalıcı olumlu imaj yaratma gayreti olduğudur. Firmaların müşterilerine ulaşmak için son dönemlerde sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri olan etkinlik pazarlama diğer pazarlama türleri ile kıyaslandığında, etkileşimli olduğu için çok daha etkili sonuçlar yaratılmaktadır.

Yüz yüze iletişimin, uzaktan ya da aracılı iletişime göre çok daha etkili olduğu, bütün iletişim otoriteleri tarafından kabul edilen bir husustur. Bu bağlamda, doğru planlanacak bir etkinlik ile etkili bir pazarlama ve imaj yaratma olanaklı hale gelebilmektedir. Etkinlik pazarlamadan istenilen sonucu elde edebilmek için, planlama aşamasında son derece dikkatli olunması ve mümkünse bu konuda deneyimli olan profesyonellerden destek alınması da önem arz eden bir husustur.

image.jpeg

Başlıca etkinlik pazarlaması türlerine basın toplantıları, sosyal sorumluluk projeleri, roadshow etkinlikleri, lansman etkinlikleri, kongreler ve sempozyumlar, bayi toplantıları, kurumsal eğitim etkinlikleri ve konserler gibi etkinlikleri örnek göstermek mümkündür.

Etkinlik Pazarlaması Örnekleri

Etkinlik pazarlamasının Türkiye’deki yayılımı her geçen gün artmaktadır. Etkinlik pazarlama örnekleriarasında öncelikli olarak futbol kulüplerinin etkinliklerinden söz etmek mümkündür. Takımın arması ve renkleri ile donatılmış tırların şehir şehir gezmesi, en bilinen yöntemlerden birisidir. Üniversite gençlik ekipleri aracılığı ile üniversitelerde üye kaydı yapmaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi de başarılı bir etkinlik pazarlama örneğidir.

Her ne kadar yerli bir firma olmasa da Fanta tarafından her yıl düzenlenen gençlik festivali de etkinlik pazarlaması örnekleri içerisinde oldukça başarılı bir modeldir. Gençleri bir araya getiren bu eğlenceli etkinlik sayesinde marka bilinirliği ve aidiyeti oldukça yükselmektedir.

image.jpeg

Ayrıca her yıl 29 Kasım gününde küresel ölçekli olarak gerçekleştirilen ve Türkiye’de de Cuma gününe olan hassasiyet nedeni ile “efsane Cuma”, “indirimli Cuma” gibi isimlerle anılan Black Friday etkinliği de etkinlik pazarlaması açısından son derece çarpıcı bir örnektir.

Etkinlik Pazarlama Önerileri

Başarılı bir etkinlik pazarlaması yapabilmek adına sürecin iyi yönetilmesi ve etkinliğin iyi organize edilmesi gereklidir. Bu organizasyon gerekliliği event marketing ajansları ile çalışmak, daha olumlu sonuçlar elde edebilmek adına değerlidir. Bununla birlikte istenilen etkiyi elde edebilmek adına atılması gereken bazı adımlar mevcuttur. İlk olarak etkinliğin insanlara daha iyi tanıtılabilmesi ve etkinlik bilgilerinin paylaşılabilmesi adına bir web sitesi oluşturulmalıdır.

Bu site etkinliğin adına uygun ve yalnızca etkinlikle ilgili bilgileri barındıran nitelikte olmalıdır. Etkinliğe katılacak ünlü isimlerin olması, hedef kitlenin ilgisinin daha yoğun hale gelmesini sağlayacaktır. Bu yüzden de etkinlik için iyi bir konuşması seçilmesi de üzerinde durulması gereken hususlar arasında yer almaktadır.

iletisim.png

Etkinliği daha yaygın hale getirmek adına sosyal medyanın gücünden yararlanılması da mümkündür. Özellikle hashtag çalışmaları ile etkinliği daha fazla kişiye duyurma ve katılımı artırma olanağı vardır. Son olarak da ücretli mobil reklamların kullanılması yoluyla etkinliğin duyurulması sağlanabilmektedir. Daha küçük çaplı etkinliklerde ise hedef kitlenin doğrudan mail ile bilgilendirilmesi daha etkili olacaktır. 

PAYLAŞ

itworks!
itworks!
YAZAR

itworks! etkinlik & organizasyon, tüketici deneyimi ve dijital pazarlama alanlarında 2015 senesinden bu yana alanında uzman ekibiyle hizmet veriyor.