Ürün Tanıtımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Rehberi

Sanat ve Tasarım, Etkİnlİk
12 Temmuz 2020/Yazar: itworks!
Ürün Tanıtımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Rehberi

Ürün tanıtımı, adından da anlaşılacağı üzere bir ürünün tanıtılması faaliyetinin kapsadığı süreçlerin tamamına verilen isimdir. Ürün tanıtımı ile söz konusu ürünün ön plana çıkan özellikleri, ayırt edici yönleri dile getirilmekte, bu sayede müşterinin alması teşvik edilmektedir. Yani ürün tanıtımındaki genel amaç, ürünün ön plana çıkan özelliklerinin satışa teşvik amacı ile geniş kitlelere duyurulmasıdır.

Ürün Tanıtım Nedir?

Ürün tanıtımı bir ürünün ayırt edici özelliklerinin dile getirildiği, bu sayede de tanıtımının sağlandığı faaliyetler bütününe verilen genel isimdir. Bu ismin hayata geçiriliş tarzı genel olarak reklam ile yapılmakla birlikte, ürün tanıtımını gerçekleştirmenin birden fazla yönü vardır. Bu yönler genel olarak şu şekildedir:

Reklam:

Reklam, genel olarak bir işletmenin, bir ürünün veya bir projenin geniş kitlelerce bilinmesi amacı ile gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamıdır. Reklamlar video reklam, internet reklamcılığı veya geleneksel kanallarda yürütülen reklam çalışmaları olarak kategorize edilebilir.

Geleneksel Pazarlama yöntemlerinden, Billboard’lar.Fuar ve Sergiler

Fuar genel olarak aksi düşünülse de, ticaret ile doğrudan ilgili bir kavramdır. Bu kavram, ticaret ile doğrudan bağlantılı ürün, hizmet, teknolojik gelişme, bilgi, yenilik, para tanıtımı ve bulunması gibi diğer kavramları içerisinde barındırmaktadır. Genel olarak her yıl aynı zamanlarda yapılmaktadır. Yani fuarlar arasında belirli bir süre vardır.

Fuarların bu denli tercih ediliyor olmasının ve ürün tanıtımında aktif olarak rol alıyor olmasının temel nedeni, alıcı ile satıcıları bir araya getirmeleridir. Ayrıca fuarların belirli bir süre ile sınırlı olması da çok tercih edilmesini tetiklemektedir. Çünkü fuarlarda zaman kısıtlı, imkan çoktur.

Fuar organizasyonları, özellikle belirli iş kolları açısından kritik önemdedir.

Lansmanlar

Ürünleriniz ile ilgili tüm tanıtımı, lansmanlar ile de gerçekleştirebilirsiniz. Lansmanlar, organizasyon ve fuarcılık ajanslarının ekipleri tarafından oluşturulan, planlanan tanıtım orgranizasyonlarıdır. Genellikle basın mensupları da bu etkinliklere davetlidirler, basın da lansman organizasyonlarının bir parçası olarak çalışır.

Lansmanlara gereken önemi göstererek ürünlerinizin tanıtımı aşamasında büyük etki elde edebilir, başarılı lansman ajans ve yönetim ekipleriyle çalışarak adeta “viral” içeriklere dönüşen lansmanlar oluşturabilirsiniz.

Lansman, Fuar, Sergi ve Reklam Prodüksiyonları için Itworks ile iletişime geçebilir, aklınızdaki fikirlerin etkinliklerde yeşermesine şahit olabilirsiniz.

image.jpegimage.jpeg

Ürün Lansman Organizasyonu Nasıl Olmalı?

Lansman nedir?” “Lansman organizasyon nedir, nasıl olur?” sorulara cevap vermeden önce lansmanın aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Lansmana dair detaylar ve aşama bilgileri ise aşağıda verildiği gibidir:

Lansman Öncesi Aşama

Genellikle lansman, doğrudan lansman sonrası aşaması ile değerlendirilmektedir. Oysa bu, doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü lansman ile ilgili önem arz eden asıl aşama, lansman öncesi aşamadır. Bir ürün tanıtımı etkinliğinin sorunsuz gerçekleştirilmesi ise tam olarak öncesi aşamaya bağlıdır. Lansman öncesi aşamanın içerdiği detay ve adımlar ise aşağıda verildiği şekildedir.

Ürününüzü Araştırın, Bilgi Edinin!

Bir ürünü tanıtmaya başlamadan önce, o ürünü tanımak gerekir. Yani bir ürünü başarılı bir şekilde tanıtmanın yolu, o ürünü tam anlamı ile tanımaktan geçmektedir. Bu bağlamda anlama aşaması, oldukça önemlidir.

Ürün tanıtımı, oldukça önemli ve detaylı bir işlemdir. Tanıtım aşamasına geçmeden önce ürün hakkında araştırma yapmak, ürünün hizmete sunulacağı sektör hakkında bilgi edinmek ve ürünün hitap edeceği hedef kitleyi tam anlamıyla tanımak gereklidir. Çünkü ancak bu sayede doğru pazarlama ve tanıtım dilinin kullanılması mümkün olacaktır. Yani hedef kitleyi tanımak, hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarının farkına varmak da en az ürünü tanımak kadar önemlidir.

Ürün tanıtımı için editöryel çekimler, prodüksiyonlar önemlidir.
Hedef Kitlenizi Tanıyın!

Yukarıda da bahsedildiği üzere, başarılı bir ürün tanıtımının ilk koşulu, başarılı bir hedef kitle analizinden geçmektedir. Bu bağlamda hedef kitlenin ihtiyaçlarının, isteklerinin ve zevklerinin farkında olmak, pazarlama ve tanıtımı dilini de bu doğrultuda seçmek oldukça önemlidir. Çünkü ürün pazarlama ve tanıtım dilinin hedef kitleye hitap etmesi de önem taşır.

Ürününüzün Temel Detaylarının Farkına Varın!

Ürünün farkına varmak demek, ürün ile ilgili bir basın bülteni hazırlamak demektir. Bu doğrultuda basın bülteninde ürünün teknik özelliklerinin nasıl olacağı, ürünün hangi amaçla kullanılabileceği, ürünün üretim aşamasında hangi sorunların çözümünün baz alındığı, ürünün söz konusu tüketicilere ne gibi kolaylıklar sağladığı gibi bilgiler yer almalıdır. Yani ürünün cezp edici, çekici yönleri tek bir bilgi atlanmadan dile getirilmeli, böylelikle hedef kitlenin dikkatinin çekilmesi sağlanmalıdır.

Garanti Bankası için düzenlediğimiz lansman

Bir slogan oluşturun!

Bazı markaların ürün lansman stratejilerinin bu denli tutmasının ve yaygın hale gelmesinin en temel nedeni, hikayeleştirmedir. Önde gelen markalar, ürünlerine bir mesaj, bir hikaye yaratmaktadır. Bu sayede hem dikkatleri üzerine çekmek hem de akılda kalıcı nitelik kazanmak mümkün hale gelecektir. Kendinizden baz alarak düşünmeniz gerekirse, salt bilgilerin yığıldığı, sıkıcı bir tanıtımı mı, içerisinde mesajlar barındıran hikayeleştirilmiş bir tanıtımı mı tercih edersiniz? Hangi tanıtım aklınızda daha çok yer edinir? Muhtemelen herkesin cevabı ikincisi yönünde olacaktır. Çünkü insanların salt bilgileri unutmaları kolaydır ancak hikayeleri ve verilmek istenen mesajları unutmaları oldukça zordur. Bu sebeple zihinde bir ürün ile yer edinmenin ve ürün tanıtımını başarılı hale getirmenin en önemli koşulları bunlardır.

Slogan da yine verilmek istenen mesaj ve hikayeleştirme kadar önemli bir unsurdur. Bu bağlamda slogan belirlenirken de ekstra dikkat etmek gereklidir. Bu bağlamda slogan belirlenirken ortak bir karara varılması oldukça önemlidir.

image.jpegimage.jpeg
Kreatif Ajans ve Lansman Organizasyon

Yukarıda verilmiş olunan unsurlar, bir ürün tanıtımının başarılı olmasının en temel koşullarıdır. Ancak bu koşulların üzerinde olan bir koşul vardır ki, o da bir lansman ajans ile çalışma zorunluluğudur. Yani bir lansman organizasyon etkinliğini başarılı kılan istisnasız en önemli unsur, bir ajans ile çalışmaktır. Bu bağlamda kreatif ajans ile çalışmak, diğer ajanslara kıyasla daha avantajlıdır.

image.png

Ürün tanıtımı olan ve bu tanıtımı bizzat üstlenmek isteyen bir kişiyi temel alalım. Bu kişinin ürün tanıtımının bütün aşamalarına hakim olması mümkün değildir. Yapılabilecek araştırmalar da bu bağlamda oldukça kısıtlıdır. Oysa bir ajans için söz konusu unsurlar geçerli değildir. Temel itibari ile düşünüldüğünde, bir organizasyon şirketinin onlarca organizasyon gerçekleştirmiş olduğunu, bu noktada sektörün risklerini ve getirilerini daha yakından takip ettiğini ve yaşadığını söylemek mümkündür. Bu sebeple kreatif ajans, her sorumluluğu üzerine alan ve sorunsuz bir ürün lansmanıvaat eden bir ajans olacaktır.

image.jpegimage.jpeg

Kurumsal Organizasyon Şirketleri

Ürün tanıtımını daha resmi bir ortam içerisinde gerçekleştirmek isteyen, bu hususta daha kurumsal bir kimlik oluşturmak isteyen kişilerin kurumsal organizasyon şirketleri ile anlaşmaları mümkündür. Kurumsal organizasyona şirketleri, hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarını göz ardı etmeden kurumsal kimlik oluşturulmasını mümkün hale getirecek olan şirketlerdir.

Itworks Yaratıcı İçerik Ajansı’nın daha önceden yaptığı işleri incelemek için: Lansman, Etkinlik İşlerimiz

Kurumsal Organizasyon Faaliyetleri

Reklam Organizasyonu Mutlaka Yapılmalı

Giriş kısmında da belirtilmiş olunduğu üzere bir ürünün lansmanının yapılmasının iki yolu vardır. Bu yollardan biri reklamdır ve reklam organizasyonu mutlaka yapılmalıdır. Günümüzde reklam aracılığı ile ürün tanıtımı yapmanın birden fazla yolu vardır. Ancak bu yollardan hangisi seçilmiş olunursa olsun, göz ardı edilmemesi gereken bazı reklam unsurları da vardır.

  • Reklam hazırlanırken her alanda olduğu gibi bu alanda da hedef kitle göz ardı edilmemelidir. Hedef kitlenin mevcut üründen beklentileri özellikle dile dökülmelidir.
  • Reklam görseli hazırlanırken, ya da ürün ile ilgili tanıtım metni oluşturulurken reklam kanalı göz ardı edilmemelidir. Yani ürün görseli de, ürün tanıtım metni de yayımlanacak reklam kanalına uygun olarak oluşturulmalıdır.

Siz de tüm ürün tanıtım, promosyon ve lansman etkinlikleriniz için, online kanallarda ürünlerinizin duyrulması, reklam ve ürün tanıtım promosyon videolarının çekilmesi için Itworks! Yaratıcı İçerik Ajansı ile iletişime geçebilir, aklınızdaki tüm soruları ekibimize iletebilirsiniz. 

PAYLAŞ

itworks!
itworks!
YAZAR

itworks! etkinlik & organizasyon, tüketici deneyimi ve dijital pazarlama alanlarında 2015 senesinden bu yana alanında uzman ekibiyle hizmet veriyor.